مانگ و نان و خودا .. !

 

کەمناڵ بووم ،

وامدەزانی کە مانگ نانەو

لەناو تەشتی ئاسماندایە ..!

دەمپرسی : نانی تیا نەما، چیبکەین دایە ؟

بەشێنەیی تێیگەیاندم، ترست نەبێ !

نان بەخشین و خاوەن ڕۆزی تەنیا خوایە.

٭٭٭

جارجار دەمبیست گرانییە

بەڵام چی بوو ، نەمدەزانی ،

واتای قاتی و قڕی و زەحمەت ..

باوکم پارووی خۆی پێدەدام !

دەموت : ئەی تۆ ؟

دەیوت : ئاقڵ ، نانی تەشتی ئاسمانی خوا

دوایی نایە !

وتم : ئەی وا جارێ قەدەر ،

نان لەو تەشتە نەکەوتە خوار

وتی : ئاقڵ ، خوا بییەوێ لە زەویشدا

دەنکە گەنمێ

دەکا بە نانی بێ شومار .

 

عبدالرحمن تاوگۆزی .

٢٤/١/٢٠٠٧

 

Qadirzada.com © 2009 - 20233 All rights reserved