بەستەی مەرگ

ئەمڕۆ من شینێك دەگێڕم

سیاچەمانەی نەدارە

كۆچی ناوادەی گیانێكە

لەگۆڕستانا رێبوارە

.....................

بەجێی هێشتین بەناكامی

ساتێك شادی نەدی لەژین

هەمیشە لەبەر زریانا

ئامادەبوو بۆ هەڵوەرین

.....................

بای خەزان هات لەناكاوا

لەڕەگەوە هەڵی كێشا

رزگاری بوو لەو رۆژانەی

بەسەری برد لەنێو ئێشا

.........................

ئەمەیە تەمەنی مرۆڤ

بەرووتی دێ و هەروا دەڕوات

دەستی خاڵی و گیرفان بەتاڵ

مشتێك خۆڵ لەگەڵ خۆی نابات

...........................

ئەی سەروەری ئەرزو ئاسمان

بەزەییەك لەم گەرداوە

گریانی من " بەستەی مەرگە

دەمێكە بۆ خۆم دامناوە

............................

چاك دەزانم هەر وەكوو ئەو

تابووتەكەم بەبێ نازی

دوور لەكەس و دڵسۆزانم

كەسێك نایەت بۆ پێشوازی

..................................

مەرگی هەژار كش و ماتە

هاوسێ و خزمی پێی نازانێ

تخوا ئەگەر ئەمشەو مردم

مەمبەنە هیچ گۆڕستانێ

.............................

كەمن زیندووی بەش خوراو بم

كەس نەبێت رێزم لێ بنێ

بەمردوویش پێویست ناكات

نەیار گۆڕم بۆ هەڵكەنێ

 

ستار ئەحمەد

 

Qadirzada.com © 2016. All rights reserved