نامەی من ..

 

ئیلاهی : لــە دڵـیـان خـەم نــەگـــرێ قەرار

لەهەرشوێنە ئاشناو هاوڕێ و دۆست و یار

پــەروەرێــنــم : چـرای هـیوای هەر کەسێ

خامۆش نـەبـێ و ماڵی بەخەم تەنـگ و تار

خوداوەندا : شین و شەپۆڕ دوور بێ لـێـی

ئـەو مـاڵــبــاتــەی لـەپـی پـڕ نـوقـڵـی هاوار

خـــالــقــی مـن : ڕێــگــای واز و پـــەروازی

بـۆ لـوتـکە بێ ، مرۆی بە کەڵـک و هۆشـیار

یـەزدانـی مـن : دڵـیـان مــێـرغــوزاری بــێ

ئـەو لاوانەی هـەر تـۆیـان هـەس کام و یار

کــردگــارا : زاڕۆڵـــە و مـــنـــاڵـــی گــشــت

بـێـوەی بــن و پــڕ ئــەدەب و بــەخــتــیــار

پەروەردگار : پۆپ چەرموو ، ڕدێـن سـپـی

لەهـەرکـوێ هەن ، دڵاواو شاد ، بـەخـتـەبار

حەکیـمی دڵ : باری شانی سووک و سوود

ئـــەو کـــەســانـــەی دەنـاڵــێـنــن دەردەدار

ئـەی خـودایـە : ژەمی بێ ژار ئەو مەردەی

نــاچــەمــێ و لــە دووی حـەڵاڵــی ڕۆژگـار

یـاری ڕۆح : بـۆ سـازبـوونـەوە چـاوەڕێـیـن

خۆت بە ڕەحمی خۆت و، ئـێمەش هیوادار

( تاوگۆزی ) کـێ بـەدکار نـیـیـە! ( یااللە ) :

هەرکـێـیـەو لەهـەرکوێـیـە، عـیـزەت ژیوار.

 

عبدالرحمن تاوگۆزی .

٧/١/٢٠٢٣

 

Qadirzada.com © 2009 - 2023. All rights reserved