حەبـیـبـی دڵ ..

 

حـەبـیـبـی دڵ بـۆ ویــســـاڵـــت پـــەرۆشم

پـەرتــی دەردی دووریـیـە مـن نــــەخۆشم

کـەی بـێ ڕۆژێ بـە هـێـمـایــە بفەرمووی :

سەری کــەچـت قـەیـنــا بـخــەرە کـــۆشم

هـەمـوو عـومـرم قـوربانی ماچێکی ڕووت

بـەو عـیـشـقــەوە هـەتــا دیـدار دەکــۆشم

لـێـوو زارم شــیـریــن بــە شـیلـەی نـــاوت

بـەو مـەیـلـەوە شـیـریـنـتـر گـفـتـوگــۆشم

لـەبـەر قـاپی خـوڵـکـت ساڵـێ یا سـەدساڵ

بۆ من یەکەو ،(شا)م بەو شـیرەوە گـۆشم

دڵـم عـەرشـی یـاری حـەق ، دڵـبـەنـدی تـۆ

شەمی من تۆی پەروانەی هەست و هۆشم

چ کـامـیارم ! بـەکام یـار ؟ یاری مـەحبـوب

بـە غـەیـری تـۆ مـەرجـە نـەکـۆو نـەکـۆشم

دڵاوام و ئــــاوەنـــیــــا ڕۆح بــە ڤــیــنــت

خۆشـەویـسـتی تـۆ تـەزو تـیـن و جــۆشم

شـەرتـی دڵــە ( تـاوگـۆزی ) تـا ژوانـی تـۆ

کـام و تـام و شــەرابـی کــەس نـەنــۆشم .

 

عبدالرحمن تاوگۆزی .

٢٩/ ٦ / ٢٠٢٢

 

Qadirzada.com © 2009 - 2022. All rights reserved