ژان

ستار ئه‌حمه‌د

به‌ژانت داده‌گیرسێم

له‌وه‌ته‌ی ده‌تناسم

به‌باڵای چیادا هه‌ڵده‌زنێی

دڵۆپێك ئاوو

مشتێك گڵ بووی

له‌نسێی هه‌ڵگوردا هه‌ڵكورمای

به‌قه‌د شیرینی ئه‌م خاكه‌

مه‌زن و پیرۆزی

هه‌میشه‌ له‌دڵمای

 

Qadirzada.com © 2009 - 2015. All rights reserved