خۆراكی ژان

ستار ئەحمەد

 

من كاتێك پارچە گۆشتێكی كاڵ بووم

خۆراكی ژان و دەنووكی داڵ بووم

كە چاوی ترس و نامۆم هەڵهێنا

هەزار نەگبەتیم گەڕا بەشوێنا

لەسۆزی باوك و دۆستان بێ بەش بووم

هەردەم نەدارو چارەنووس رەش بووم

كەباڵی گەنجیم كزۆڵ هاتەوە

نەمزانی عەشقێك زوو دەیباتەوە

بوومە هاودەمی هەڵبەست و خامە

رۆژگارم خوێن و شەوگارم زامە

ئێستاش وا پیری پەلمی گرتووە

گۆڕێكی تەنگی بۆم چاك كردووە

دۆست و مناڵ و هاوبەشی عومرم

زۆر بەپەرۆشن هەر ئێستا بمرم

 

Qadirzada.com © 2016. All rights reserved