سەمای مەرگ

ستار ئه حمەد

 

لەم شه پۆلی سێو بارینە

بەفر ئاونگی ئه سرینە

هه ڵەبجە ژه هراو دەنۆشێ

سەمای مەرگی ژێر زەمینه

گریه ی دایک و ناڵه ی مناڵ

بەرۆکی ئاسمان دادەڕن

پەپوولەکان هه ڵدەقرچێن

کانیلەو مەزراکان دەمرن

کێ لەم بەزمە بەرپرسیارە

ویژدانێ نایەتە زمان

چۆن بسکی چیا دەسووتێنن

خوێن دەبارێ لەکوردستان

 

Qadirzada.com © 2009 - 2015. All rights reserved