سەما

بەدەم هەنسكی بای وەشت و

وردە سەمای گزنگەوە

دەروازەی ژوورە گچكەكەم

بۆ پێشوازی تۆ كردەوە.

............................

گەواڵە دایە گریان و

فرمێسكی خەمی بۆ ناردم

هەواڵی نەهاتنی تۆی

بەبارانا پێ گەیاندم

........................

لەگەڵ تیلەی خۆری نوستوو

باوەشم دا لەوێنەكەت

بوویتە سەرابی ئەندێشەو

گەڕایتەوە نێو نوێنەكەت.

................................

سروشت بەئەگریجەی بەفر

خۆی هەڵواسی بەجوانیا

منیش لەژوورە ساردەكەم

هەڵدەلەرزیم نامۆو تەنیا

...........................

ئێستاش بۆ تیلەی چاوانت

چمكی رەشەبام گرتووە

نەتۆ سەردانێكت كردم

وێنەكەشتم ون كردووە

 

ستار ئەحمەد

 

Qadirzada.com © 2016. All rights reserved