دەنگێك بانگم دەكات

ستار ئەحمەد

 

لەدەنگی باراندا ...

هەنسكی گوڵ و

دیدەنیی تۆو

ورشەی گریان

كۆمدەكەنەوە

كەشیعرێك لەدڵما دەزێ

عەشقێك ..

لەتیلەی جوانیتا دەمنێژێ

بەرۆخی بوونا شۆڕدەبمەوە

لەوەتەی دەتناسم

تۆو شیعر زامێكن

لەهەناوما كاڵ نابنەوە

دەنگێك لەناخما

بانگم دەكات

دەنگێگ

شنەی باو

نیگاری تۆی

بەهەناسەو

تاسەكانت گرێداوە

دەمكات بە تۆ

بەدڵۆپەو

فرمێسكی چاوەكانت و

بەهۆنراوە

بۆیە وشەیەك سەربڕن

كەرتە شاخێك بەلادا دێ

پەنجەكانم

سەراپای لەش و

جەرگ و رۆحم

لێوان لێون

لەخوێنی نیشتمان و

بۆنی كوژرانی تۆیان لێوە دێ

من تژیم لەعەشق

شەوان زیكرو فیكرت

دەمكەنە دەفێكی شەهید

تەجەللای مەرگەساتێك

بەرەو پەرستگای دەرونت

دەمخە باڵ

بەرز دەفڕم

لەشارێكی گۆڕ قەرەجا

دەبمە ئاڵای كێلی خۆم و

لەهەناوتا

وڵاتێك لەكاغەز پێك دەهێنم

كەبیر لەدووریت دەكەمەوە

توانەوە دەمخاتە دیدەی دڵۆپێكەوە

نیگای باران رامدەژێنێ

نەئەوەتا لەبۆتەی خوێنم دەربچی

نەلە پێكی شیعرێكی ئاڵا

جێگەی لاشەی سەربڕاوم دەكەیتەوە

 

 

Qadirzada.com © 2009 - 2015. All rights reserved