ئاوێزان

ستار ئەحمەد

 

پەنجەكانم هەڵوەرین

دەستەكانم كەوتنە خوارێ

دڵم درزی بردو

جەستەم وردە خاش بوو

كاتێك بەناز بەتەنیشتما تێپەڕی

بەئاستەمێك

گوێم لەدەنگی

نەرمە سەمای

ئاوازی بەیانی باش بوو

لەو ساتەوە

دڵم لەشوێن خۆی لێ نادا

رۆحم سیخناخە بەنۆتە

هەرگیز رۆژێك نەمزانیبوو

عەشق بۆ شاعیرو مورید

گەورەترین داوو كۆتە

شەوان جێگەم لێ تێك دەچێ

پەراوێزی هۆنراوەیەك

لەزامی رۆح دەپێچم

خەون دەبێتە بیرێك قووڵ

وەكوو یوسف

ناتوانم لەنێوی دەرچم

تۆش بای باڵی قەڵەم ئەدەی

زیاتر بەجەرگما رۆبچێ

تۆ دیوتە عەشق تێكەڵ خوێن بێت

بەفوویەكی شنەبایەك

لەنێو گیانی عاشق دەرچێ

 

 

Qadirzada.com © 2009 - 2015. All rights reserved