پێکی خەست

‌تۆ هەر لە خەمی تاڵ ئەچی

‌کەچی دڵم ئەتخواتەوە

‌تۆ لێم بوویتە خەوی مەحاڵ

‌کەچی دڵ وا بەلاتەوە

‌  ......      ......

‌تۆ لێم بوویتە ئاسمانی ڕق

‌بە چوار وەرزە ، هەر پاییزی

‌کاتێ ووشەی ئەوین دێنم

‌لە ناخەوە لە من زیزی

‌  ......      ......

‌من هەر هانام بۆلای تۆیە

‌تۆش لە دڵی شەوا ماتی

‌من تێناگەم لە عەشقی تۆ

‌چۆن لەگەڵ مندا پێک هاتی

‌  ......      ......

‌تۆ لێم بوویتە خەمی شار و

‌پێکی خەستی ناو پەرداخێ

‌تەنیایی وا ڕوحم ئەخوا ؟

‌ئەتخۆمەوە لەگەڵ ئاخێ

‌  ......      ......

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved