به‌هـــار و هه‌وڵــدانئـــــــه‌مـڕۆ دنــیا بــه‌هاره
ئـــــاوێـــنه‌ی کـــردگـــاره

ده‌شـــــــت و چـــیا ڕازاوه
وه‌کــــو بـوکــی کـــــه‌ژاوه

شوان بـه‌ مه‌ڕ و شـمشاڵی
ده‌شـت بـــه‌ گوڵاڵه‌ی ئاڵـی

ژیــان شادی و سـه‌یرانــه
ئــــــازادی و ئــــاوه‌دانـــه

هه‌مـوو ڕاسـت و به‌سۆزین
لــه‌ خزمـه‌تـا دڵــســۆزیــن


Qadirzada.com © 2009. All rights reserved