چکەی کاتژمێر

‌کەچرای ژووری گەنجێتیم وا ؛

‌هەستی مەینەت ڕای دەتەکان

‌باوێشکی کۆتایی ئەم شەو

‌بێزار بوو بۆ ڕووی هەردووکمان

‌..........          ..........

‌لەبن تارمایی کات ڕەوا ،،،

‌هەردووک کەوتبووینە  گرین ؛

‌من بۆ ناشادی بەختم و ،،،

‌ئەویش بۆساتی تێ پەڕین

‌..........          ..........

‌سیمای قەسیدەی نێو ژینم

ئەم شەو لە پای کاتی بێزار

‌لەیەکتری تێڕامابووین ،،،

‌وەک شەوێکی کاس و دژوار

‌..........          ..........

‌کاتژمێری ئائەم شەوە ،،،

‌لە ژووری بێ چرای نوتکا(1)

‌چکە ، چکی ماڵئاوایی ،،،

‌لە ڕووی بێزاری من دەتکا

‌..........          ..........

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

‌(1) نوتک : واتا: تاریک تاریک

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved