لـه‌دڵـمـای


پـــــــــــــــــڕ لــه‌ ڕاز و نـهـێـنـی یـــــه‌
چــاوه‌کـــانـت وه‌ک: ئـه‌فســــــــــــــانـه‌
بـــــوویـتـه‌ ئــــه‌و ڕووحــه‌ شـیـریـنـه‌ی
کـــه‌لای مـــــرۆڤ وا پـــــــه‌نــــهـانـــه‌
*****
ئــــــــــــاوازێـکــــــی نــه‌بـیـســــتراوی
لـــــه‌گـۆرانـــی و شــــیـعـر و جـوانــی
کــــات ســــــه‌فــــه‌رێـکــــی خـــێـرایـه
بـــێـده‌نـگـــــی یــه‌ لــــــــه‌ چـــــاوانــی
*****
هـــــــــــه‌نــاســــــه‌ی ژانــێــــکی مـنــی
لـــــــه‌نــاو بــــه‌خــتـــێــکــی تــه‌مــاوی
بـــــــــێ خــــه‌م بــنــو... لــــه‌م دڵـــه‌دا
چـــــــــونــکـه‌ لـــــــه‌ مـێـژه‌ دامـنـــاوی
*****
فــــــــرمـێـــــسکـه‌کـانــم زۆر مــاتـــــن
مـانـدووی ڕێــگـای پـــــــڕ ســــــه‌فــه‌ره‌
هـــــه‌مـیشــــه‌ وای لـــــه‌ بـــــــه‌ر چـاوم
ئــــــــه‌ڵــێـــی تـــــارمـــای ســێـــبــه‌ره‌


به ریتانیا
2008

 


Qadirzada.com © 2009. All rights reserved