گه ڕانه وه


زه‌مــــــه‌نـێـکـــــــی دوور و درێـژ
بــــــه‌خــۆشـــــی لـێـمان تـێـپـه‌ڕی
ڕۆژگـــارێـکــــی حــه‌ز و ناسـک
بـــــــــۆ بـاخی ئـێـمــه‌ هـه‌ڵـپــه‌ڕی

*****

کـــــه‌ یـــه‌کتـرمان ئـه‌دی هه‌ر کات
ئــه‌بـوویـن بـــــــه‌سـاڵـێ لـه‌ بـه‌هار
دایــم سه‌وز و جوان و گه‌ش بووین
لــــــه‌ دامـێـنـی چـیـا و کـــــــــه‌نـار

*****

وا ئـێـســـتاکـه‌ش بــــــــێ هـــه‌واڵم
وه‌رزی ســـــــــاڵـم گشـــت پــاییزه‌
چـــــاوم ئـه‌گـری بـــۆ و ئـه‌ویـنـه‌ی
دوور لــــه‌ بــــــه‌هــــاری ئـــازیزه‌

*****

مـــن دڵـنـیـام ئـــــــه‌م ژووانـــــــه‌؟
بــــاوه‌ ش بــــۆ کـــه‌س نـاکـاتـه‌وه‌
گــــه‌ڵای ســـــه‌وزی ده‌خـوڵـقـێـنـێ
تـــــا بـــــه‌ بـــاڵات ده‌گــــــــاتـه‌وه‌

*****

تـــــۆ فــێـری جـێـژوانــــــی منـی
گـــــــه‌رچــــی وونـــی بـه‌داخـه‌وه‌
ڕۆژێ هــــه‌نــــاســـه‌ی پـاکـی تـۆ
هــــــه‌ر دێــتـــه‌وه ،‌ لــه‌ نـاخـه‌وه‌

*****************


Qadirzada.com © 2009. All rights reserved