ئـــاهــێــــك

نـازداره‌کـه‌ی ئـه‌وینی دل


ئه‌ی ده‌روونی پڕ له‌ هانا


به‌هـارم لێ ئه‌سیر مـه‌که‌


به‌بێ به‌ڵـگه‌و بـزه‌و مانا

 

*******


شه‌و مه‌که‌ نێو ڕازه‌کان و


سـۆزی حه‌زم لێ دامه‌خه‌


ئـاهـی بـابردووی پــایزێ


لــه‌به‌ر پێما بــۆ ڕامـه‌خه‌


*********


عه‌شقت بۆته‌ ملوانکه‌یه‌ک


لــه‌ناو گــه‌ردنی پــڕ ئاهــم


ڕۆژی گــه‌نجێتیم مه‌کــوژه‌


مــن بــه‌هاری بــێ گوناهم

 

********


بـه‌م سـه‌رنجه‌ پــڕ گــوڵانه‌ت


زۆر شت له‌لای من ئه‌درکێن


گـه‌رچــی لــێوت نابزوێـنی ؟

 
بـه‌ڵام چــاوت بــه‌ من ئه‌ڵێن

ڕێبـــوار ئـــالانی


Qadirzada.com © 2009. All rights reserved