‌ هه‌ستێك بۆ هاوسه‌رمنازانم چۆن به یانی که م

 وه کوو هه ستی به یانی خۆم.

 هۆنراوه یه ك بوه نمه وه

 به پێنووسی ویژدانی خۆم..

 باش ئه زانم که ناتوانم

وه کووپاکی ویژدانی تۆ

.. شیعرێکی تازه بێنمه بوون

 شایسته وه کوو جوانی تۆ.

. به ڵام پێم خۆشه ئه زیزم

 بێبه ش نه بی له هه ستی من.

. گه ر هه ستی تۆش بنووسمه وه

 یه کسان ئه بێ به هه ستی من.

. خۆشه وییستی تۆ گه ردوونه من

 چۆن گه ردوون پێناسه که م .

. هه ندجاریش په شیمانم

 له ساده یی دێڕوو به سته م .

. هێنده وه فات پێ به خشیووم

شه رمه زاریی متمانه یی تۆم.

. ئه وه یی ئه مڕۆ پی ئه نازم خۆمم

چوون خاوه نی تــــــــۆم هۆنراوه یی

 هێمن کۆچه ریی

‌ووشه کان یاخیی نین به ڵکوو مرۆڤه کان به رووحکی یاخی ده یی خوێنه وه

 hemn_kochariy@hotmail.co.uk

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved