توڕەبوون

 

* فاتيح سەلام *

لە توڕەبوونی هەورا ڕاکشام

با ، لە هەناسەی بەدبەختی چەترا

دەستی باراسنی گرتبوو، بێ دەنگ

من لە تەڕبوون و شڵپەی جەستەما

سکڵی سۆزێ بووم

دەسووتام بێ ڕەنگ

ئەیزانی ئاوی چی دەریا هەیە

بڕژێتە سەرما ناکوژێمەوە

فەلسەفەی سووتان لای من وایە

تەنها گڕێکم

بەنمەی باران چەن داکا زیاتر

دەگەشێمەوە

 

١٩/١٠/٢٠١٣

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved