سێ تنۆکە شەونمی بە جێماوی شەو

فاتیح سەلام

١

بە رۆژ سێبەرێکی کاڵیت

لە چوارلاوە دەتبینم و ..

تێکەڵ جووڵەی خۆرت دەکەم

شەویش دەبییە شۆرەبییەکی ژوور سەرم

تا خەو دەزێتە چاوانم

رێژنەی گەڵات ھەڵدەوەرێ و ..

بۆنت دەگرم

بە ھێمنی دامدەپۆشی

منیش بەدەم سووتانێکی لە سەرخۆوە

وەک گشت جارێ

نیگای روانینمت دەدەمێ و..

کەوانەیی دەستم دەکشێ بۆ گەردن و

خاوی پەرچەم

٢

ھەر ووشەیەک بۆت دەنووسم

پێش کۆتایی و ..

داخستنی زامی بە سۆی دێرەکانی

دەرژێنە باخچەی دڵتەوە

وەک پەپوولەی باڵ نەخشینی

پاییزێکی رووتەوە بووی ئێوارانێکی سەر کانی

لەسەر لێوت دەنیشنەوە و ..

رەنگت دەگرن

دەبنە لاوکێکی نەووتراو

شەپۆلێ ئاوازی خەمناک

دوورە دەنگێکی گۆرانی

ئاخۆ تۆش پێیان دەزانی ..؟.

٣

ھەر پیتێ بۆمی دەنووسی

لە بری خۆت

توند لە ئامێزی دەگرم و

تا شەکەت بوون ماچی دەکەم

بۆنی دەستی تۆی لێوە دێت

سۆزی تۆی بۆم ھەڵگرتووە

دەیان جار دەیخوێنمەوەو ..

پێڵووی چاومیان بۆ رادەخەم

١٥/٦/٢٠١٢Qadirzada.com © 2009. All rights reserved