پیرۆزە ماچ 

* فاتيح سەلام *

 

دوو خونچە ماچ

ئەگەر دایان لەشەقەی باڵ

پێڵووتیان کرد بە هێلانە

چاوت سێبەری تێ ڕژان

دەست نەنێی بەڕوویانەوە

دەستی خوێنمت بەدامان

بە ناپاکی نانیشنەوە

با نەڕەنجێن ، تۆ بی و خودات

چەمە پڕ هاژەکەی ڕۆحم

مانگی ژێر هەوری خۆر هەڵات

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved