کراسێك..لەوەرزێ بۆ تۆ

 

* فاتيح سةلام *

کات لە تونێلی عومرێکی زەردەپەڕدا

خۆی بەگزنگی داپۆشیوە

چاوەڕوانی هەڵی دەدا

مەستی لە پێکی شەرمندا

لە شێت بۆ نتا دەیخواتەوە

تۆ وەرزێکم لەبەر مەکە

لەگەڵ خۆتا بمباتەوە ڕۆخی وەرین و تەنهایی

نەبا ئەهریمەنی پاییز بە تەونی جاڵجاڵۆکەی خۆی

پەڕە پەڕە ئاوێتەت بێت و..

خاڵی گومانی شەقار شەقار بتکرۆژێ

مەبەرەوە بەکەسی تر

تۆ لەمێژە داستانێکی بەپێش دیدەو..

زەڕنەقوتەی مشتێ وشەی باڵگرتوووما

دڵم ئۆقرەیت دەداتێ و

پەنجەم موچڕکی غەریبی و

ڕۆژەکانم هێڵی پەڕینەوەت بۆ لام

دەزانم چۆن لە باڵانۆمای هزرمدا مۆمیایت بکەم

چۆن لە خۆ نەبوون و گەمەی ئەفسووناویدا ڕاتگرم

ببی بەمن

سەفەر دوا قومی بڕێژێ و..

پێناسەیەکی لە ڕەنگی خۆت

داربڕیتە باڵآی (مردن)..!!.

 

٣١/٣/٣٠١٣

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved