لەتێك لە گومڕابوونی....

* فاتيح سةلام *

 ژیرانە لەبەر باراندا بێرە حزور

 سپی تر لە دیدە بەفر چاو داوورە بە حەواوە

 ئێرە گورەرگای شتنەوەی گوناهەکانی لەزەتن

 بەهێمنی گوڵی قژت بدە لەبەرۆکی زریان

 ڕێ ووون مەکە

 لە میحرابی تووڕەبونتا چرایەك لە دوور دەسوووتێ

 شەپۆلێك شێت لەسەر پشتی گومڕایتا هێڵنج دەدا

 تەنها سەدای گیرساننەوەی زەلیل بوونتم

 دەگاتە گوێ

 

 

٣/١/٢٠١٣

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved