گەران لە دوو کەوانەدا

* فاتیح سەلام *

لە کوێی ئەو شارە چەماوە و ردێن بەفرینە جوانەدا

بتدۆزمەوە ..؟.

بە کام درکەزێی ھاتنما

دەست بە سەرەتاوە بگرم

تا بتگەمێ

لە پەنای چ سێبەرێکی نارنجیتا

لە بەرەبابی گۆدۆ بن ..؟.

دڵی باخچە ..

لەوەتەی ئەسپی ئاورزەنگیت پرمەی دێت و

بەم دیووی کەژی ئۆقرەتا سمکۆڵانی سەفەرێکی

ئەفسانەیی ، لە تەپ و تۆزدا وون دەکەی

نامبینیت و .. وا بەرێوەم

دەمبینیت و لە دوو کەوانەی شەرابیی

ماجەرای موگناتیسیدا

سادەتر بارگاوی دەبین

تا خاڵی بینەوە لە مەرگ

لێوان لێو بین لە دیباچەی سەرگوزەشتەکانی

دوای بارین

ھەناسەی باخ ..

ئاسۆش نەبێت دەتوانی برژێیتە کەل و

لەو دیوو گلێنەوە ھەڵبێی

با نەمبەخشیت و .. نەتبینم

خۆ عەشقێکی پاکیزەیی ناو جەنگەڵی پیتەکانمی

شەپۆلی باڵتم دەدەیتێ و

وشەکانم لە خوماریتا دەپشکوون

تۆش دڵرەقانە لە مندا

رۆژمێری پەپوولەکان شیلە پرژێن دەکەی جار جار

ئیتر ملی داکشانێکی مۆر دەگری

بەرەو گەورەیی و ئاوابوون

 

٢٤/٥/٢٠١٣

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved