ئێوارانێکی بەر قەلات

فاتیح سەلام

 

وەک کۆترەکانی بەر پارکی ئێوارانی لەنجەی قەڵا

گمەی ووشەت بە منارەدا ھەڵدەزنێ و

چەند پیتێکی دەنووک سووریان

دەبنە قۆپچەی ئەو پاڵتۆیەی

شەری سەفەری زستان و

میوانداری بەفرم پێکرد

لە سەنگەری کاڵبوونەوەی قاقای زەردی خۆرنشینا

سێ ووشەشیان ،.. ئەی ھەورە ژن

چەترێکم بۆ دروست دەکەن

کاتێ لێزەمە خۆشناکا و

من دەگەرێم لە کیشوەری نەدۆزراوەی کۆلۆمبس و

تۆ بە تەکان سووتانی بەفر دەشێلی

بە جەستەیەکی دوو لەتی ئەو دیوو کڵۆمی نزاوە

لە ئارەقەدا مۆر دەبی

ئەھریمەن لێوت دەمژێ و

خەو شەقتەکا  لە نێوانی

سپێدەیەک بڵقی خوێنی ئەزنەک دەدا و

باڵەفرەی چۆلەکەکانی غەریبیم

کە لە تۆدا ھێلانەیان چێکردووە

تۆش درەختێکی پەل گرتووی

دۆزینەوەی .....نیشتمانی

 

١٩/١/٢٠١٣

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved